Wartość opałowa a ciepło spalania

Wartość opałowa a ciepło spalania

Wartość opałowa vs. Ciepło spalania    Wartość opałowa – NCV (ang. Net Calorific Value) – ilość ciepła, jaką otrzymuje się przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki ilości paliwa w stałej objętości, przy czym produkty spalania oziębiają się do...